Aanspreekpunt integriteit (A.P.I.)

Heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag binnen de club? Dan kan je bij onze twee vertrouwenspersonen (A.P.I.) terecht binnen de club om hierover te praten. Al wat er gezegd en of besproken wordt is in het volste vertrouwen en blijft binnenskamers.

LET OP: Deze personen zijn er niet om bv pestgedrag op trainingen enz. te bespreken, dat doe je rechtstreeks met de trainer van dienst en of met personen van het clubbestuur.

Karen Ketelbuters

Contact A.P.I.

GSM: 0465/07.77.49
E-mail: ketelbuterskaren@gmail.com

Danny Goovaerts

Contact A.P.I.

GSM: 0477/80.33.40
E-mail: daniel.goovaerts1@telenet.be