Pesten

Pesten of gepest worden is iets van alle tijden maar we willen ook bij BMX 2000 DESSEL er alles aan
doen om dit tegen te gaan of te vermijden.
Het gebeurt bijna dagelijks op school, thuis, sociale media en zeker ook in de sportclubs of andere
verenigingen.
Zeker tijdens onze trainingen is het soms moeilijk om dit in te schatten door de trainers gezien we
meestal gemengde groepen hebben van jongens en meisjes samen en dan nog verschillende
leeftijden en verschillende niveaus samen, en ja hoor, ook wij hebben hier in het verleden al mee te
maken gehad al kunnen we wel zeggen dat we in ons bestaan nog geen vijf gevallen gekend hebben
die bij ons gemeld geweest zijn en waar we actie in hebben moeten nemen.
Maar, ook al zijn het maar vijf gevallen in al die tijd, dan zijn dit er nog vijf teveel en dus willen we als
club dit ten alle tijden vermijden en hebben we dan ook een nul tolerantie wat het pesten betreft.
We kunnen dit niet alleen want onze trainers zijn in de eerste plaats bezig met hun training en jullie
kids beter te maken in de sport die zij graag doen en daarom vragen we ook de waakzaamheid van
de ouders en familie.

Daarom hieronder enkele aandachtspunten voor de ouders:

 • Merk je aan je kind dat hij/zij zich anders gedraagt of niet geaccepteerd wordt, probeer dan
  met je kind te praten en vraag een gesprek aan met de trainer(s) en/of een bestuurslid.
 • Heeft je kind plots geen zin meer om naar de trainingen te komen, ga hier dan dieper op in
  wat de reden kan zijn, misschien is het wel pestgedrag van anderen.
 • Blijf hier niet mee rondlopen, want het gaat vaak van kwaad naar erger.
 • Wij proberen het probleem zo tactisch mogelijk, en op basis van vertrouwen, op te lossen.
 • Ga een probleem alstublieft niet aan de grote klok hangen, dit maakt het meestal nog erger
  en ontstaan er ruzies.
 • Als er “scheldwoorden” door de lucht vliegen tijdens de training, zal de rijder hierop
  aangesproken worden door de trainer(s). Dan is het bijna altijd die ander die begint.
  Vaak is dit voor de trainer(s) niet te controleren. Maar houdt het dan nog niet op dan kan het
  gebeuren dat de rijder(s) de training moet verlaten en van de baan wordt gestuurd.
 • Het is de bedoeling dat iedereen vooral veel plezier beleeft aan het sporten en er geen
  ergernissen ontstaan, als iedereen elkaar met fatsoen en respect behandeld, lukt dat zeker.

Gezien de groepssamenstelling, jongens, meisjes, getalenteerde rijders, minder getalenteerde rijders,
beginnende rijders, rijders die het gewoon graag doen, al deze komen voor in één en dezelfde
trainingsgroep.
Dat iemand bijvoorbeeld niet kan springen of liften mag geen reden zijn om deze rijder te pesten, in
tegendeel, dan zou deze rijder aangemoedigd moeten worden door de rest die het wel kunnen.
Dit zijn zaken die kunnen voorkomen op de club tijdens een training, wat er online, thuis of op school
gebeurt hebben wij natuurlijk als club geen grip op maar weet wel dat we dit niet goedkeuren en
weet ook dat wij als club wel ook verantwoordelijk zijn als er zich op een wedstrijd pesterijen
afspelen in bv het parc fermé of tussen de wedstrijden door.
Praat hier thuis over met je kids, ook al denk je dat ze altijd braaf zijn waar we natuurlijk vanuit gaan
maar maak hun er van bewust dat pesten NOT DONE is.

Er is momenteel een nieuw platform waar je alles over pesten kan vinden, ga deze zeker een keer
raadplegen, ook al wordt je zelf niet gepest.

https://allesoverpesten.be