Verhuur Circuit / Track Rent

Verhuur Circuit

Huur prijzen

 • 110 € per dagdeel van 1,5 uur én maximaal 16 rijders. Voor clubs met een eigen parcour, geldt er geen maximum aantal rijders.
 • 150 € per dagdeel van 2 uur én maximaal 16 rijders. Voor clubs met een eigen parcour, geldt er geen maximum aantal rijders.
 • Bij meer dan 16 rijders per dagdeel zijn de kosten 5 € per extra rijder.

Mogelijkheid tot huren

Huren kan enkel op de volgende dagen en uren
Maandag 9.00 – 21.00 h
Dinsdag 9.00 – 18.00 h
Woensdag 9.00 – 18.00 h
Donderdag 9.00 – 18.00 h
Vrijdag 9.00 – 21.00 h
Zaterdag 9.00 – 18.00 h
Zondag 9.00 – 16.00 h

Boeken

Regelement

 • Verplicht dragen van volledige BMX uitrusting welke verplicht is op wedstrijden, wie hier niet aan voldoet zal geweigerd worden om te fietsen.
 • Men is verplicht zich te houden aan de richtlijnen van het JOEL SMETS BMX CIRCUIT.
 • Het is verboden stil te blijven staan op de bulten, dit kan wel op de verharde delen zoals startheuvel, bochten en op de graskanten van de bochten.
 • Er mag niet langs de zijkanten van de bulten naar beneden gereden worden, er zijn plaatsen voorzien om binnendoor te rijden.
 • wie het circuit afhuurt is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de deelnemers, deze is niet inbegrepen in de huurprijs.
 • OFF-ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL en gemeentebestuur Dessel is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstallen en Beschadigingen aan persoonlijke bezittingen tijdens de duur van de verhuur.

Renting prices

 • 110 € per day part of 1.5 hours and a maximum of 16 riders.
  For clubs with their own track, there is no maximum number of riders.
 • 150 € per daypart of 2 hours and a maximum of 16 riders.
  For clubs with their own track, there is no maximum number of riders.
 • With more than 16 riders per daypart, the costs are 5 € per additional rider.

Possibility to rent

Renting the track is only possible on the following days and hours,

Monday9.00 – 21.00 h
Tuesday9.00 – 18.00 h
Wednesday9.00 – 18.00 h
Thursday9.00 – 18.00 h
Friday9.00 – 21.00 h
Saturday9.00 – 18.00 h
Sunday9.00 – 16.00 h

Booking

Rules

 • Mandatory wearing of full BMX equipment which is required in competitions, who fail to do this, will be denied for cycling.
 • One is obliged to adhere to the guidelines of the JOEL SMETS BMX CIRCUIT.
 • It is forbidden to stand still on the jumps, this is possible on the paved parts such as starting hill, turns and on the grass edges of the turns.
 • It is not allowed to drive down the sides of the jumps, places are provided to make a short cut.
 • Who is renting the track is also responsible for the insurance of participants, it is not included in the rent.
 • OFF-ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL and the city of Dessel is not responsible for accidents, theft and damage to personal property during the term of the rent.